Jump to content
Sign in to follow this  
Elad Zeierman

כמה הערות ממשמרת פיקוח 12.3.19

Recommended Posts

בוקר טוב

כמה הערות לטייסים ולפקחים ממשמרת על גישה אתמול בערב, בגדול ערב ספונטני. נחמד עם הרבה תנועה רק יש לחדד מספר דגשים.

1. טייס ביקש לתרגל נחיתות על 21 אחרי הליכה סביב ההנחייה שקיבל ממני הייתה לטפס לגובה 5000 לטוס ישירות לנקודה לֹVETEK ולהצטרף לסטאר DIVLA 2A , לאחר שהמטוס חלף את VETEK קיבל ממני את ההוראה הבאה : Descent via DIVLA2A and CLEARED ILS APP rwy 21 ,  הטייס החל להנמיך תוך שהוא שובר את מגבלות התהליך- היה בגובה 3000 אחרי TADOV  כאשר המגבלה היא מזערי 3500 ב- BETYO , צרפתי את הדפית למטה, לאחר בירור בקשר הטייס לא הבין מה אני רוצה כיוון שאישרתי  ILS, אז פה אני מחדד: ברגע שנותנים לכם הנמכה לפי תהליך אתם מחוייבים למגבלות הגובה בתהליך.

2. טייס בטיפוס הראשוני על PURLA חצה גובה 3000 ללא אישור ל- 3300 , מדובר ב - 777 - לא אמור לקרות בשום תצורה. גם אם היצירת קשר ראשוני מתעכבת, במידה ו- 30 מופעל לנחיתה , יש מעליכם תנועות ב 4500.

 

3. טייס ביקש תוכנית חריגה לטוס עם 737 ראייה בקו חוף למרות שהעניין לא מציאותי  ואין לטוס עם סילונים בנתיבים האלה  אישרתי את הענייןף הבעיה התוכנית טיסה לא מפרטת נקודות כלליות לטיסה. אין לכתוב במלל הנתיב ״מבקש לטוס בקו חוף״ את זה אפשר לכתוב בהערות.

 

4. לפקחים במגדל במידה ושלחתם מטוס סביב ונתתם לו לשמור כיוון מסלול לעשות זאת בתאום מראש, בנוסף במידה  ואתם נותנים בשלב מוקדם למטוס לשמור מהירות גישה מינמאלית נא להודיע לפקח גישה על כך מראש כדי לא לדפוק את הסיקוונס.

5. לסיום קצת נחת 10 דקות אחרונות של המשמרת סקוונס יפה של 4 מטוסים- היה כיף ! תתעלמו מהכותרת של השידור

 

 

 

2F9A257D-68C9-42E9-A351-6AD910EEC915.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×