עבור לתוכן
Elad Zeierman

**** בחירות מנהל חטיבת VATIL בכנס החטיבה - 19/08/21- תקנון הבחירות ****

Recommended Posts

בחירות -  מנהל חטיבת VATIL

 

הקדמה:

לאחרונה הודיע מנהל חטיבת VATIL על רצונו לסיים את תפקידו לאחר למעלה משנתיים בתפקיד.

מבט רוחבי על חטיבת
VATIL ועל VATSIM  בכלל, וכמו כן על עולם הגיימינג על כל שלוחותיו, מחייב רענון שורות, בעיקר בשל איפיון מחדש של ההון האנושי העומד לרשות החטיבה.

לפיכך, ומתוך רצון לאפשר הזדמנות שווה לכולם להביע את עמדתם, מנהל החטיבה ייבחר בבחירות ישירות וחשאיות ע"י חברי החטיבה, הם והם בלבד יחליטו מי הם רוצים שיעמוד בראשם ויצעיד את החטיבה אל עבר האתגרים העומדים בפתחה.

 

מועד הבחירות – 19/8  (כחלק מלו"ז כנס החטיבה).

 

דגשים לבחירות, ולאיוש העמדות

1. מנהל החטיבה ייבחר לכהונה בת שנתיים, ללא אפשרות הארכה אלא בבחירות חדשות.
2. מנהל החטיבה הנבחר, ימנה סגן מנהל חטיבה מקרב חברי החטיבה למיטב שיפוטו, ובלבד שיהיה זה מינוי מקצועי, היינו בנוסף לתפקיד סגן מנהל החטיבה, עליו לשאת בתפקיד ביצועי מבין התפקידים הנהוגים.
3. נבצר ממנהל החטיבה לסיים את כהונתו, ייכנס לתפקיד מנהל החטיבה סגנו באופן מיידי ללא עריכת בחירות, במקרה זה לא יוכל מנהל החטיבה הפורש לשמש כסגן מהל החטיבה, אם כי יוכל להשתבץ לתפקיד אחר בצוות ע"פ שיקול דעתו של מנהל החטיבה שהתמנה לתפקיד.
4.  אין בכוחו של מנהל החטיבה להפסיק את כהונת סגנו.
5 סבור מנהל החטיבה כי סגנו אינו ממלא את תפקידו כראוי, רשאי לפעול להדחתו ע"פ הנוהל הבא:

א.      יפנה מנהל החטיבה לוועדת הבחירות וידרוש את הפסקת כהונת סגנו

ב.      יוכיח מנהל החטיבה הלכה למעשה כי סגנו אינו עומד בדרישות התפקיד שהוטלו עליו

וועדת הבחירות רשאית לאשר את המהלך בהצבעת רוב.
אישרה הוועדה את בקשתו של מנהל החטיבה, תסתיים כהונת סגנו לאלתר, ובאחריות מנהל החטיבה לבחור סגן חדש מבין חברי הצוות הקיימים, ככל וחברי צוות קיימים יבחרו שלא לאייש את התפקיד, רשאי מנהל החטיבה לבחור את סגנו מבין חברי החטיבה כראות עיניו, לצורך מינוי זה לא יידרש אישור וועדת הבחירות.

6. הפסקת כהונת מנהל החטיבה טרם מיצוי הזמן אפשרית בהתקיים אחד התנאים הבאים:

א.      הוגשו לוועדת הבחירות חתימותיהם של שמונים חברי חטיבה הדורשים את החלפת מנהל החטיבה.

ב.      הוגשו לוועדת הבחירות חתימותיהם של 40 חברי חטיבה ו 5 חתימות של חברי צוות החטיבה הדורשים את החלפת מנהל החטיבה.

ג.       בהתייחס לסעיף6א' ו-6ב' על חברי החטיבה החותמים להיות חברים בה לפחות כשנה ממועד החתימה.

 
ככל והתקיימו התנאים הנ"ל, תופסק כהונתם של מנהל החטיבה וסגנו, וועדת הבחירות תערך לבחירות חדשות בחלוף חודש ימים מיום הגשת החתימות.

 

דגשים להגשת מועמדות לתפקיד מנהל חטיבת VATIL:
 

רשאי להגיש מועמדות כל מי שרואה עצמו באחד מהתפקידים הנ"ל, תוך הבנה שהתפקיד מביא עמו אחריות וציפיות הן מחברי החטיבה והן ממנהליו הישירים ב Bog, וכמו כן:

 

1.      חבר VATSIM המשוייך לחטיבת VATIL בשנתיים האחרונות ולמען הסר ספק לא יאוחר מתאריך ה 30.1.2019.

2.      מי שגילו מעל 16

3.      בעת הגשת המועמדות אינו מושעה מרשת VATSIM בשל עבירה על  אחד מסעיפי CoCאו CoR.

 

 

רשאים להצביע בבחירות לתפקיד מנהל חטיבת VATIL:

 

1.      מי שהינו חבר VATSIM ומשוייך לחטיבת VATIL  נכון לתאריך 09.06.2021 (להלן התאריך הקובע)

2.      מי שבעת ההצבעה אינו מושעה מרשת VATSIM בשל עבירה על  אחד מסעיפי CoC  או CoR.
 

 

פסילת מועמדים לתפקיד מנהל  החטיבה:

ככלל, וועדת הבחירות אינה רשאית לפסול מועמדות של אדם אלא בנסיבות הבאות:

1.      יוכח לוועדת הבחירות כי המועמד הציע תפקידים עתידיים בתמורה לקולות

2.      יוכח לוועדת הבחירות כי המועמד מהלך אימים על חברי החטיבה למען יצביעו בעבורו

3.      יוכח לוועדת הבחירות כי מועמד מטיל רפש במועמדים אחרים

 

 

תפקידה של וועדת הבחירות:

חברי וועדת הבחירות הינם חברי
VATSIM מעל ל 10 שנים, אשר הצהירו שאין בכוונתם להתמודד על אחד מהתפקידים הנ"ל.

וועדת הבחירות תאה אחראית בין היתר ל:

 

1.      פרסום שמות המועמדים

2.      שקיפות הליך הבחירות ותקינותם

3.      עדכון ככל וידרש לנהלי הבחירות ויישומם

4.      פרסום מצע הבחירות של כל מועמדו בו יפורטו האידיאולוגיות של המועמד בעניין ניהול החטיבה, וכמו כן תכנית עבודה לשנה לפחות בכלל תחומי הפעילות – חובה.

 

חברי וועדת הבחירות הינם:

קובי דוד, אורן גבע ואלעד זיירמן,

 

שליחת הצעת מועמדות:

תתבצע בהתאם למפורט בהודעה ותכלול את הפרטים הבאים:

1.    שם המועמד ומספר ה- VID שלו.

2.    מצע הבחירות, ותוכנית עבודה לשנה לפחות בכלל תחומי הפעילות, שאותה תפרסם וועדת הבחירות

3. תמונת פספורט עדכנית .

את כל המצויין  יש לשלוח לכתובת המייל: Dcrm@vatil.org.il

*  ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך ה 1.8
 

 

 

 

 

 

 

קישור לתוכן
Share on other sites

אורח
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • יצירת חדש...