:להורדת המדריך המלא לטייס המתחיל

https://drive.google.com/file/d/1AdCY5gEdcNfIlvawWrxgykzf8XKzm07g/view?usp=sharing

SIMBRIEFמדריך לשימוש ב
תוכנה לתכנון תכניות טיסה
מדריך להצטרפות לרשת ולחטיבה
TS3מדריך התחברות לשרת ה
שם חברי החטיבה מדברים ושם מתנהלות הפגישות בין חברי החטיבה
AIRAC מדריך והסבר על